محصولات
بایگانی ریلی متحرک ، فایل ریلی
سیستمهای بایگانی با روکش ام دی اف

روکش ام دی اف :

دراین سیستمها با توجه به فضای متقاضی امکان ساخت با روکش ام دی اف جهت هماهنگ سازی بایگانیها با فضای موجود نیز وجود دارد.

این محصول به زیبایی هرچه بیشتر محل نصب کمک شایانی میکند.