محصولات
کمدهای بایگانی

کمد های بایگانی دارای تنوع بسیاری می باشند بستگی به نوع مدل در مکان های خاص خود کاربرد دارند. این کمدها در مراکزی مانند ادارات ، کارخانه ها ، مدارس و دانشگاه ها ، ورزشگاه ها ، کتابخانه ها و... استفاده می شوند. شامل :

  1. • کمدهای بایگانی
  2. • کمدهای جالباسی
  3. • کمدهای جاکفشی
  4. • کمدهای کتابخانه ای