محصولات
بایگانی دوار ، فایل دوار

فایل های دوار دارای یک یا چند طبقه مدور (گردان) می‌باشد که جهت انجـام بايگاني دوار پوشه ، زونکن ، اسنـاد و مدارك پيشنهاد مي شود. این فایل ها حجم بایگانی را در فضایی که اشغال می‌نماید تا حد قابل توجهی افزایش و دسترسی آن را برای کاربران آسان می نماید. همچنین قابلیت ساخت در هر تعداد طبقه را طبق سفارش مشتری دارا می‌باشد.

سیستم های بایگانی دوار (فایل دوار) به چند بخش زیر تقسیم می شوند:

بایگانی دوار

  • سیستم دوار 5 طبقه بشقابی 
  • سیستم دوار 4 طبقه آویز
  • سیستم دوار 2 طبقه کمددار
  • سیستم دوار بدون کمد(محور)