محصولات
قفسه بندی انبار (راک)
نیمه سنگین

نیمه سنگین :

این نوع قفسه بندی از انواع قفسه بندی مشبک می باشد که کاربرد آن در سالن ها ، انبارهای صنعتی و... می باشد. تحمل بار این نوع قفسه بندی بین 100 تا 500 کیلوگرم در هر طبقه می باشد.