محصولات
قفسه بندی انبار (راک)
سنگین

سنگین :

این نوع قفسه بندی که بازوهای آن با کفپوش پوشانده می شوند جهت نگهداری بارهای حجیمی است که توسط نفر جابجا می شوند و در انبارهای مواد ، محصول ، قطعات یدکی و سردخانه ها کاربرد دارد.