فایل نقشه

جهت ساماندهی نقشه‌ها در ابعاد مختلف از این روش بایگانی استفاده می‌کنیم. دو نوع مختلف این نوع بایگانی، کشویی و ایستاده است.

فایل نقشه کشویی

از این فایل‌ها جهت بایگانی نقشه‌ها در حالت کشویی استفاده می‌کنند.

اين بايگانی ها به2 صورت ايستاده و كشويی با رنگ های  پودری استاتیک و ضد خش قابل ارائه می‌باشد.

فایل نقشه ایستاده

از این روش برای بایگانی نقشه‌ها در حالت ایستاده استفاده می‌کنند.