زونکن

زونکن‌ها به صورت رنگ‌بندی و در سه سایز 2.5 – 4.5 – 7.5 قابل ارائه می‌باشد (به صورت ایستاده و آویز)

زونکن ساده

فایل زونکن‌های ساده در سایز‌های ۲.۵ و ۴.۵ و ۷.۵ سانتی قابل ارائه می‌باشد.

زونکن آویز

زونکن‌های آویز در سایز‌های ۲.۵ و ۴.۵ سانتی قابل ارائه می‌باشد.