باکس‌ها

باکس‌ها به عنوان نگهدارنده اسناد هستند که با استفاده از انواع مختلف آن (مقوایی – پلاستیکی – فلزی با عطف‌های ۷ الی ۲۰ سانتی)،  قابل ارائه می‌باشند.

باکس سه گوش

باکس سه گوش جهت بایگانی اسناد پرکاربرد استفاده می‌شود.

باکس چهار گوش

باکس چهار گوش جهت بایگانی اسناد کم کاربرد استفاده می‌شود.